Małe formy rzeźbiarkie

Medaliony idei

Lena Chmielnik jest autorką statuetek, medali i reliefów tworzonych na zamówienie, wręczanych zwycięzcom konkursów lub oficjalnym gościom. Kolejne zamówienia zdają się potwierdzać umiejętność odgadnięcia intencji odbiorcy i zachowania wszelkich reguł gatunku. .

Wśród małych form są także metalowe płaskorzeźby, plakietki – w symboliczny sposób prezentujące idee artystki – swoiste impresje lub mini manifesty, zwykle o treści związanej z ekologią lub dramatycznymi wydarzeniami na świecie.

Twórczość Leny Chmielnik można podzielić na dwa nurty – formy kameralne’ i prace dużo formatowe – każdy z nich wiąże się z inną specyfiką kontaktu artysty z dziełem – przy pracach drobnych bardziej skupionego, intymnego, ale często krótkotrwałego i bez konieczności dużego wysiłku fizycznego, i również intymnego, ale w sposób zagarniający całego twórcę, gdy trud tworzenia jest także namacalnym trudem fizycznym.

W tym drugim przypadku bliski związek artysty z dziełem zostaje ukryty pod jego powierzchnią. na zewnątrz rzeźby wydają się chłodne, bardziej zamknięte i wieloznaczne poprzez dystans umowności i symboliczności przedstawionej formy.

W wypowiedziach wielu rzeźbiarzy pojawia się teza określająca akt twórczy jako”spontaniczne uzewnętrznienie intymnego przeżycia lub rozumienia świata” (Grzegorz Kowalski), podkreślająca”najgłębiej przeżyte emocje” i„ wewnętrzną przestrzeń człowieka’; pozwalające artyście tworzyć” zjawiska plastyczne, w których głównym bohaterem i istotą jest głębokie doznanie twórcy” (Jan Kucz, Anna Krzymańska).

W podobny sposób działania rzeźbiarskie traktuje Lena Chmielnik. Uważa, że w sztuce wszystko już było, bowiem koło, linia są niezmienne, i ciąg l e taka sama jest natura ludzka i energia, z której czerpiemy. Świadomość tego uwolniła artystkę od podporządkowania się imperatywowi poszukiwania oryginalności i nowości. Pozwala w zamian tworzyć prace dojrzałe, wyrażać poprzez nie siebie: swoje emocje, nastroje, refleksje. Owa ekspresja, próba przekazania poprzez rzeźbę emocji i równocześnie ich okiełznania, jest najważniejszym mottem twórczości artystki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Siła w WordPress | Opracowanie: JaFi.eu