Archiwa ‘Bez kategorii’ Kategoria

50-lecie pracy twórczej

Leonia Chmielnik  FORMA • FAKTURA Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej. 15.09 – 15.10 2017 r. Zamek Książąt Pomorskich

Małe formy rzeźbiarkie

Medaliony idei Lena Chmielnik jest autorką statuetek, medali i reliefów tworzonych na zamówienie, wręczanych zwycięzcom konkursów lub oficjalnym gościom. Kolejne zamówienia zdają się potwierdzać umiejętność odgadnięcia intencji odbiorcy i zachowania wszelkich reguł gatunku. . Wśród małych form są także metalowe płaskorzeźby, plakietki – w symboliczny sposób prezentujące idee artystki – swoiste impresje lub mini manifesty, zwykle o treści związanej z ekologią […]

W plenerze

Impresje plenerowe Wykonane z kamienia lub sztucznego kamienia rzeźby plenerowe i pomniki to formy podobnie atrakcyjne wizualnie, z właściwą rzeźbie śmiałością owijające wokół siebie przestrzeń. Obce, otwarte otoczenie miejskiego parku, ulicy, zdaje się je zamykać – stają się jakby neutralne w wyrazie, zwykle nieokreślenie abstrakcyjne, pomimo znamion figuratywności.

W pracowni

Witalność, energia i emocje Lena Chmielnik już przy pierwszym spotkaniu sprawia wrażenie wulkanu kipiącego energią życiową i emocjonalną. W nieuniknionej tego konsekwencji także jej prace, choć to w pewnym sensie obiekty natury nieożywionej, mają wyczuwalny puls – najczęściej adoracji świata przyrody i człowieka. Jest rzeźbiarką wielostronną i dojrzałą. Nie wskutek wewnętrznej szarpaniny, ale świadomego wyboru porusza się pomiędzy różnymi technikami rzeźbiarskimi, wykorzystując, niejako wygrywając umiejętnie […]

Jeszcze kilka zdań…

W obrazie rzeźby polskie ostatnich kilkudziesięciu lat, oczywiście wyłączając z niej nurt konstruktywizmu, eksperymenty dadaistyczne lub konceptualne oraz realizacje rzeźbiarskie z pogranicza rzeźby i instalacji, twórczość Leny Chmielnik wpisuje się w szerokie ramy rozpięte pomiędzy biegunem ekspresjonizmu i nowej figuracji oraz syntetyzującej abstrakcji organicznej. Zachowując stosowne proporcje, korzeni owej twórczości szukać można częściowo w romantyzmie – lub pokusić się o tezę korzystania z jego estetyki i ulubionej tematyki – wzniosłych, bliskich […]

Siła w WordPress | Opracowanie: JaFi.eu