50-lecie pracy twórczej

Leonia Chmielnik 
FORMA • FAKTURA

Wystawa jubileuszowa z okazji
50-lecia pracy twórczej.

15.09 – 15.10 2017 r.
Zamek Książąt Pomorskich


Materia rzeźby zbudowana z miliardów skupionych atomów tworzy układ form, brył i kształtów w przestrzeni. Energia wnętrza rzeźby wzmocniona zewnętrznym światłem przenika do patrzącego, wywołując zwrotny przekaz, żyje tematyczną mocą i działa na sferę emocjonalną. Decydującym elementem powstającego przekazu jest wzajemna relacja płaszczyzn, ich dynamika, napięcie i rysunek.

Rzeźba pozbawiona światła nadal emituje energię, promieniuje siłą, istnieje poprzez bezpośredni kontakt ze zmysłem dotyku. Istotną rolę w tym odgrywa powierzchnia rzeźby, materiał, z którego jest zbudowana oraz jej faktura, co w pełnym oświetleniu budzi emocje związane z różnicą światłocieniową i kolorystyczną.

Energia płynie z formy napiętej, może zamkniętej lub poruszonej narzędziem, wywołując silne reakcje u odbiorcy. Obraz powstający u patrzącego na rzeźbę uwarunkowany jest zakodowanymi schematami, przemyśleniami lub instynktem. Mają na to wpływ: czas przeżywania odbioru, stan emocjonalny patrzącego oraz warunki zewnętrzne, w jakich to się dzieje. Sama istota rzeźby pozostaje taka sama, może jednak budzić różne emocje i doznania, jakie dyktuje hierarchia wartości epoki.

Materiał z jakiego powstała rzeźba, jej powierzchnia, faktura oraz zamierzone lub przypadkowe barwy tworzywa, również przekazują energię umożliwiając własną interpretację.

Człowiek przepełniony jest silnymi, często skrajnymi emocjami i to samo występuje w rzeźbie, ponieważ jest ona tworem i częścią istnienia jego świata.

Leonia Chmielnik, Szczecin, 2017

Katalog

LCH_katalog-22112016

Z wystawy

Z wernisażu


Z katalogu

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Siła w WordPress | Opracowanie: JaFi.eu